Clare och Ezekiel du Bois

Clare och Ezekiel du Bois

Still Small Voice YouTube
Still Small Voice YouTube

Denna YouTube kanal administreras av Clare och Ezekiel du Bois. Namnet ”Still Small Voice” kommer från en passage i Bibeln som berättar om profeten Elia som kände behovet av Guds tröst och vägledning. Då visade Gud honom sin kraft i form av en stark vind, en jordbävning och en eld. Och allra sist talade Gud till honom med en lugn, låg röst.

”Efter elden kom en lugn, låg röst.” –1 Kungaboken 19:12 (Nya Världens Översättning)

”After the fire [a sound of gentle stillness and] a still, small voice.” 1 Kings 19:12 AMP

På samma sätt som Jehova Gud talade till sina profeter i forna tider, säger han i sitt ord:

Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar skall profetera, era unga män skall se syner och era gamla män ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min ande, och de skall profetera.” –Apostlagärningarna 2:17

Clare och Ezekiel du Bois har båda en nära relation med Herren sedan många år, får höra Guds profetiska ord och delar på heltid med sig av dessa budskap. Därför laddar de ofta upp ett nytt meddelande varje dag. De är väldigt noga med att urskilja om det ord de får höra kommer från Jesus eller inte. Och de jämför alltid budskapet med Bibeln innan de lägger upp någonting.

”Ni älskade, tro inte varje inspirerat uttalande, utan pröva de inspirerade uttalandena för att se om de kommer från Gud, eftersom många falska profeter har gått ut i världen.” -1 Johannes 4:1 (Nya Världens Översättning)

Detta par vädjar till alla kristna att lyssna till Guds budskap, så att de kan undkomma den stora vedermödan som snart kommer över hela den bebodda jorden.

Precis som i liknelsen om de 10 jungfrurna så kommer inte alla kristna att närvara vid det himmelska bröllopet mellan Jesus och hans brud, utan bara dem som är redo med olja i sina lampor.

Då ska himmelriket bli som när tio jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: ‘Brudgummen är här! Gå ut och möt honom!’ Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de kloka: ‘Ge oss av er olja, våra lampor slocknar!’ De kloka svarade: ‘Den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå i stället till dem som säljer och köp.’ Men när de hade gått i väg för att köpa kom brudgummen, och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten. Och dörren stängdes. Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: ‘Herre, Herre, öppna för oss!’ Men han svarade: Jag säger er sanningen: ‘Jag känner er inte.’ Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.” – Matteus 25:1-13

De kristna som är redo när Jesus kommer tillbaka, kommer att tas med till himlen och närvara vid bröllopet. De behöver inte genomlida den stora vedermödan utan blir räddade undan den. Men de som inte har olja i sina lampor, d.v.s. de kristna som inte är redo för himmelskt liv i sina hjärtan, kommer att lämnas kvar.

”Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer.” –Matteus 24:40-42

För dem som lämnas kvar på jorden att gå igenom den stora vedermödan, har Clare och Ezekiel du Bois sammanställt den värdefulla information de fått så att dessa klarar av att stå fasta mot de onda krafter som då kommer att träda fram på jorden (1 Johannes 2:22). Dessa onda krafter arbetar redan i hemlighet, men kommer då att visa vilka de verkligen är. De kommer att söka kontroll över allt levande och kräva att man tar emot vilddjurets märke. Vad du än gör, ta aldrig emot detta märke (Uppenbarelseboken 16:2; 19:20)!

Det här låter som Science Fiction, men enligt den här kanalen kommer det snart att bli verklighet. Även om du inte tror på detta idag, bokmärk den här sidan så att du kan komma tillbaka hit när allt detta börjar inträffa.

Vilddjurets märke skulle kunna vara ett chip som placeras på eller inuti kroppen och som gör en människa mer eller mindre fjärrstyrd. Det är de i maktställning som kommer att vilja ha den kontrollen över människor. Och det kommer antagligen att vara en förutsättning för att kunna köpa och sälja. Men de som förtröstar enbart på Gud och anropar Jesu namn istället för att ta emot detta märke, kommer att klara sig. Gud kommer att ta hand om och sörja för dem. Med tiden kanske de kommer att förlora livet här på jorden, men de kommer att vinna sin själ för liv i himlen. De som förtröstar på Gud och överlever Harmageddon, kommer att få uppleva att Guds Rike styr på jorden och få vara med i det tusenåriga riket under kungen Jesus Kristus och hans medregenter. De kommer att få vara med om att bygga upp ett nytt samhälle på jorden, och ta hand om den som det var tänkt från början, när Gud skapade Edens trädgård.


”Still Small Voice” ger hopp och tröst i en mörk tid och svarar på många frågor som människor har om varför Gud tillåter lidandet i världen. Men framför allt skapar Jesus en tydlig bild av sig själv genom den här kanalen, som den otroligt kärleksfulla Herre han är. Det kan dra en kristen person närmare honom, en kristen som kanske dragit sig undan från Gud under en tid. Det kan också hjälpa en person som tyckt att det är svårt att tro på en Gud som tillåter lidandet, att förstå all den kärlek som ligger bakom det. Allt han vill är att ge oss tid att vända om till honom.

Så nu är det tid att söka Guds räddning. Nu är det hög tid att vända om från ett liv åtskild från Gud och finna vänskapen och trösten i börja följa Jesus. Det är ett steg som ingen någonsin kommer att ångra. Bara så kan vi bli räddade från den död som är en konsekvens av vår synd. Det är ingen skrämselpropaganda. Det är bara den verklighet som Bibeln delar med oss alla. Och det hoppfulla är att räddningen finns redan, genom Jesus. Och han leder oss till källor med levande vatten, vatten som ger evigt liv.

Om inget annat anges är alla skriftställen hämtade från Svenska Folkbibeln 2015.


Nedan listar jag några av de spellistor som skapats av Still Small Voice:


Här nedan kan man ladda ner det material som kommer att vara livsnödvändigt efter ”upptagandet”, då den stora vedermödan har börjat.

Tethered
For the Left Behind – Hope and Instruction
The Rapture
Ett skriftligt sammandrag av all information från YouTube-kanalen Still Small Voice fram till december 2015.

Om inge