Bidrag

Bidrag

Vill du bidra till mitt arbete för Jesus?

 

I så fall vill du säkert veta vad jag gör. Det ska jag berätta jag för dig. Jag upplever att Gud har kallat mig att:

  • starta bibelbloggen.se där jag studerar vad Bibeln säger i olika frågor och sedan författar och lägger upp artiklar som belyser vad Bibeln lär, främst ur ett Jehovas vittnes perspektiv
  • vittna för människor där de befinner sig och ge dem trycksaker som jag tagit fram, med kontaktinformation och de goda nyheterna i korthet om vad Jesus Kristus har gjort och kan göra för dem
  • hålla bibelstudier i hem och göra lärjungar
  • hjälpa behövande människor med kläder och mat
  • skriva en bok om vad Jesus har gjort i mitt liv

 

Om du undrar vilka bibliska skäl som finns att bidra till någon som arbetar med att göra lärjungar vill jag hänvisa till det Paulus säger till Timoteus där han tillämpar 5 Mos 25:4 på arbetet med undervisa och förkunna:

”Det står ju i Skriften: ’Du ska inte binda ihop munnen på en oxe som tröskar”, och: ”Arbetaren är värd sin lön.’ ” (1 Timoteus 5:18)

Han säger också till vännerna i Korint:

”Så har också Herren befallt, att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet.”   (1 Kor 9:14)

När Paulus säger ”Så har också Herren befallt”, tänker han antagligen på dessa skriftställen:

”Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, inte väska för resan, inte två tunikor eller sandaler eller stav, för arbetaren är värd sin mat.” (Matteus 10:7-10)

”Stanna i det huset och ät och drick vad ni får, för arbetaren är värd sin lön. ..Bota de sjuka i staden och säg till folket: Guds rike är nära er.” (Lukas 10:7)

Lägg gärna allt detta i Herrens händer och avgör själv om du tycker att dessa skriftställen kan tillämpas på mitt arbete. Jag är tacksam för alla som anser att den här bloggen och annat jag gör stärker deras och andras tro och vill så in i det Herren gör genom mitt liv, med en summa som Herren själv lägger på deras hjärta.

 

Det finns flera möjligheter att bidra till detta arbete och

alla medel går till verksamheten att

sprida ordet om Jesus Kristus.

 

  1. Swish. Märk ditt bidrag ”Bibelbloggen”, tack.
  2. PayPal. Öppnas på ny sida.
  3. Bankgirokonto hos min pingstförsamling. Mejla mig för mer information.


PayPal, öppnas på ny sida.

Vittnesbörd om hur människor som blivit berörda kommer att delas på den här sidan framöver.

Stort tack för ditt bidrag!