10 av Guds egennamn och hur Jesus uppfyller deras löften

10 av Guds egennamn och hur Jesus uppfyller deras löften

Vilka är några av Guds egennamn, vad betyder dem och hur uppfyller Jesus vart och ett av dem?

Börja gärna med att läsa artikeln: ”Vad är Guds egennamn?” som en bra grund. Kom sedan tillbaka hit för fortsättningen.

Varför kan vi säga att Jesus uppfyller alla Guds namn? Jo, för att varje namn är förbundet med ett löfte, som borgar för att Gud ska vara den vi behöver i allt. Jesus kom till jorden som Guds svar på människans alla behov. Vi ska därför titta på vart och ett av Guds vanligaste egennamn och hur Jesus uppfyllde deras löften.

”För allt det som Gud har lovat har fått sitt ja genom Jesus. Därför säger också vi vårt Amen genom honom till Guds ära.” (1 Kor 1:20)

1. Yehovah Yireh betyder ”Jag Är din Försörjare”

(namnet finns 1 Mos 22:14)

Exempel på Jesu uppfyllelse av namnet:

”De sa: ’Allt vi har är fem bröd och två fiskar.’ ’Ge dem till mig’, sa han. Sedan bad han människorna att slå sig ner i gräset, och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och tackade Gud för dem. Efter det bröt han bröden i bitar och gav dem till sina lärjungar, som delade ut dem till folket. Alla åt och blev mätta, och efteråt samlade man upp det som var över, och det blev tolv fulla korgar. Det var omkring 5 000 män som hade ätit, förutom kvinnor och barn.” (Matt 14:17-21)

”Vi ska inte ge dem något att anklaga oss för, så gå ner till stranden och kasta ut en metkrok och öppna munnen på den första fisk du får. Då kommer du att hitta ett silvermynt, som räcker till skatt för oss båda två. Ta det och betala männen.” (Matt 17:27)

2. Yehovah Rapha betyder ”Jag Är din Läkare”

(namnet finns i 2 Mos. 15:26)

Exempel på Jesu uppfyllelse av namnet:

”Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har [vi] blivit helade.” (1 Pet 2:24)

3. Yehovah Nissi betyder ”Jag Är din Seger”

(namnet finns i 2 Mos.17:15)

Exempel på Jesu uppfyllelse av namnet:

”I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen.” (Joh 16:33)

4. Yehovah Shalom betyder ”Jag Är din Frid”

(namnet finns i Dom 6:24)

Exempel på Jesu uppfyllelse av namnet:

”Ni ska ha frid i mig.” (Joh 16:33) ”Låt Kristi frid regera i era hjärtan.” (Kol 3:15) ”Må fridens Herre själv ge er sin frid, alltid och vad som än händer.” (2 Thess 3:16)

5. Yehovah Qadosh betyder ”Jag Är den Helige”

(namnet finns 1 Sam 2:2)

Exempel på Jesu uppfyllelse av namnet:

”Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.” (Heb 4:15)

6. Yehovah Rohi betyder ”Jag Är din Herde”

(namnet finns i Psalm 23:1)

Exempel på Jesu uppfyllelse av namnet:

”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.” (Johannes 10:11)

7. Yehovah Tsidkenu betyder ”Jag Är din Rättfärdighet”

(namnet finns i Jer 23:6)

Exempel på Jesu uppfyllelse av namnet:

”Det är tack vare honom som ni är i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet, vår befrielse.” (1 Kor 1:30)

8. Yehovah Shammah betyder ”Jag Är ständigt Närvarande”

(namnet finns i Hes 48:35)

Exempel på Jesu uppfyllelse av namnet:

”Och jag ska alltid vara med er, ända till tidsålderns slut.” (Matt 28:20)

9. Yehovah Sebaot betyder ”Jag Är Härskarornas Herre”

(namnet finns i Sakarja 2:8)

Exempel på Jesu uppfyllelse av namnet:

”Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom.” (Judas 1:14, jmfr 1 Thess 3:13, samt 1 Thess 4:16,17, Matt.16:27, Joh.5:27)

10. Yehovah Yasha ”Jag Är din Räddare”

(namnet finns i Jes 43:3, 11)

Exempel på Jesu (Yeshua’s) uppfyllelse av namnet:

”Vi ser fram emot det lyckliga hoppet, att vår stora Gud och Frälsare, Jesus Kristus, ska komma i sin härlighet.” (Titus 2:13 jmfr. Apg 13:23)

Jesus Kristus, Guds Son, har uppfyllt löftena kopplade till vart och ett av Guds egennamn. Så vem är han? Och vilket är det viktigaste namnet i vår tid?

Upptäck mer!

Vem är Jesus?

Vad betyder namnet Jesus?

Hur blir man räddad?