Är Jesus Gud?

Är Jesus Gud?

Redan Bibelns första kapitel talar om honom och under sitt liv uppfyllde Jesus från Nasaret, alla de profetior som Gud gett om honom i det Gamla Testamentet. Genom sin död, gav han sedan människan den ultimata räddningen.

Guds Ord skapade hela universum och Messias är den som lagen och alla profeterna talade om. Vi kan därför se att Guds Son spelar en huvudroll i Bibeln.

Det är också intressant att lägga märke till vad som sägs i Sakarjas profetia, om vem Yehovah Sebaot skulle sända att bo hos sitt folk.

”Ropa och var glad, dotter Sion! Jag kommer för att bo hos dig, säger Herren [Yehovah]. Vid den tiden ska många folk sluta sig till Herren [Yehovah] och bli mitt folk. Jag ska bo hos dig. Då ska du inse att härskarornas Herre [Yehovah Sebaot] har sänt mig till dig.” (Sak 2:10,11)

I den här versen ser vi tydligt att det genomgående är Yehovah Gud som talar. Vi ser också att många folk ska sluta sig till honom, då de ska inse att han, alltså Yehovah, som Yeshua – frälsaren, blivit sänd av Jehova Sebaot och ”ska bo” hos ”dotter Sion” d.v.s. Guds folk. Detta är särkilt intressant med tanke på att det i Jesaja 7:14 och 8:8 sägs att Guds Sons namn skulle vara Emmanuel, vilket betyder just ”Gud med oss”.

Detta för även tankarna till ett profetiskt uttalande i Uppenbarelseboken:

”Jag hörde en stark röst från tronen säga: ’Se, nu har Gud sitt tält bland människorna! Han ska bo tillsammans med dem, och de ska vara hans folk, ja, Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga, för det som en gång fanns är borta.’” (Upp 21:3,4)

Kan det vara så att det är Gud själv som kommer till oss människor genom Jesus Kristus? Det är i alla fall något som Lukas bekräftar:

”Välsignad är Herren, Israels Gud, för han kommer till sitt folk och återlöser det. Han reser en mäktig räddare från sin tjänare Davids ätt, som han för länge sedan lovade genom sina heliga profeter, till räddning från våra fiender, från alla som hatar oss.” (Luk 1:68-71)

Finns det fler bibelord som styrker påståendet att Jesus är Gud? Här är citat från sju tillförlitliga personer som uttrycker just den tanken.

1. Aposteln Tomas:

Johannes 20:27-28:

”Sedan sade han till Tomas: ’Kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro!’ Tomas svarade honom: ’Min Herre och min Gud!’”


2. Aposteln Petrus :

2 Petrus 1:1:

”Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel. Till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi.”


3. Aposteln Paulus:

Titus 2:12b-14:

”Vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.”


4. Aposteln Johannes:

Johannes 1:1-3:

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till.

1 Johannes brev 5:19:

”Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi kan känna honom som är sann. Och nu lever vi i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.”


5. Profeten Jesaja:

Jesaja 9:6:

”För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste.”


6. Jesus kallar sig själv ”Jag Är” och ”Alfa och Omega”

Johannes 8:56-58:

”’Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig.’ Judarna sade: ’Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!’ Jesus svarade: ’Jag säger er sanningen: Jag Är, innan Abraham fanns.’ Då tog de upp stenar för att kasta på honom.”

Uppenbarelseboken 22:12,13:

”Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.


7. Gud Fadern:

Hebréerna 1:8:

”Men om Sonen säger han [Gud]: Gud, din tron består i evigheters evighet, och ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

Käre läsare, vad drar du för slutsatser av att läsa dessa bibelord? Finns det något i allt detta som utmanar dig? Om tankarna i dessa skriftställen skulle strida mot den uppfattning du har idag, vill jag fråga dig: Är det förståndigt att helt avfärda den kristna trosbekännelsen att Jesus är Guds Son, det vill säga, Gud i form av en människa, enbart för att det inte är vad du lärt dig från människor du litat på? Vore det inte klokare att gå direkt till Guds ord Bibeln och låta den Helige Ande ge dig svaret?

Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik.” (Filipperna 2:6,7)

Ingen har rätt att hindra dig från att själv forska i skrifterna och sedan dra dina egna slutsatser. Jag vill be dig att gå till botten med den här frågan, ta fram appar som ger dig den hebreiska och grekiska grundtexten och jämföra olika bibelöversättningar. Inget kan vara viktigare än att ta reda på sanningen om Jesu identitet.

Ta reda på mer:

Vem är Jesus?

Är Jesus ärkeängeln Mikael?

10 av Guds egennamn och hur Jesus uppfyller deras löften