Är Jesus Gud? Fördjupning

Är Jesus Gud? Fördjupning

Gamla testamentet (eller de hebreiska skrifterna) berättar om vem den Allsmäktige Guden är i bilder, vilka är som gåtor som alla pekar fram emot en person som skulle avslöjas i Nya testamentet (eller de kristna grekiska skrifterna).

Börja gärna med att läsa artikeln ”Är Jesus Gud? innan du dyker ner i denna fördjupning som är mer som en grund för ditt eget bibelstudium.

Jesus är den bästa läraren som någonsin levat och när han uppstått förklarade han för sina lärjungar hur alla skrifter hade talat om honom. ”Han [Jesus] började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla Skrifterna.” (Luk 24:27)

Vi förstår därför att det finns oerhört många fler bibelställen som talar om Jesus och hans gudomliga ursprung och det finns många fler kopplingar att göra mellan gamla och nya testamentet. Men här är en början för dig att bygga vidare på och det är så spännande att leta att jag måste varna dig, när man väl börjat är det svårt att sluta.

Mitt råd är, be om Den Helige Andens vägledning, läs följande bibelställen och omkringliggande verser, låt dem sjunka ner i hjärtat och dra dina egna slutsatser om Jesu identitet.


GUD ÄR HERDEN FÖR SITT FOLK

Psalm 23:1-3

Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.”

Jesaja 40:10‭-‬11

”Herren Gud kommer med kraft, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Han vallar sin hjord som en herde, han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.”


Matteus 11:28,29:

Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar.”

Markus 10:18:

Ingen är god förutom Gud.

Johannes 15:13:

Det finns ingen större kärlek än att man offrar sitt liv för sina vänner.

Johannes 10:11-14:

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren.


GUD ÄR KLIPPAN

Psaltaren 18:2:

”Hjärtligt kär har jag dig, HERRE [Yehovah] min styrka, HERRE [Yehovah] mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa och min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.”

Jesaja 44:8:

”Finns det någon annan Gud än jag? Nej, det finns ingen annan klippa, jag vet ingen.”


Matteus 16:18:

På denna klippa (Jesus själv) ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den.”

1 Korinthierbrevet 3:11:

”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan är lagd, och den grunden är Jesus Kristus själv.

Apostlagärningarna 4:11:

Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten.


GUD ÄR VÄRLDENS DOMARE

Jesaja 45:23-24:

”Jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har gått ut från min mun, ett ord som inte ska tas tillbaka: För mig ska alla knän böjas, alla tungor ska ge mig sin ed och säga om mig: Endast i Herren finns rättfärdighet och styrka.

Daniel 7:14:

”Den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och dess hjul var av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom, och tiotusen gånger tiotusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma, och böcker öppnades. … I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras.


Johannes 5:22-23:

Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till Sonen för att alla ska ära Sonen så som de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom.”

Romarna 14:10b-12:

Vi ska alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud.

Filipperna 2:9-11

”Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.”

Uppenbarelseboken 20:11:

”Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna.”

Uppenbarelseboken 22:3:

”Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom.”

Uppenbarelseboken 22:12,13, 20:

”Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.

”Han som betygar detta säger: ’Ja, jag kommer snart.’ Amen, kom Herre Jesus!”


GUD ÄR VÄRLDENS FRÄLSARE

Jesaja 43:3:

”Jag är HERREN [Yehovah] din Gud, Israels Helige, din Frälsare.”

Hosea 13:4:

”Jag är HERREN [Yehovah] din Gud alltsedan du var i Egyptens land. Du ska inte veta av någon annan Gud än mig och det finns ingen annan frälsare än jag.

Jesaja 45:5,21,22:

”Jag är HERREN [Yehovah] och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud.”

”Det finns ingen Gud utom mig, en rättfärdig Gud som frälser, ingen utom mig.”

Vänd er till mig och bli frälsta, ni alla jordens ändar, för jag är Gud och det finns ingen annan.”

2 Samuelsboken 22:4, 7:

”Till HERREN [Yehovah], den högt lovade, ropar jag, och jag blir frälst från mina fiender.”

I min nöd åkallade jag HERREN [Yehovah], jag ropade till min Gud. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop nåde hans öron.”

Joel 2:32:

”Och det ska ske att var och en som åkallar HERRENS [Yehovahs] namn ska bli frälst.


Johannes 10:9:

”Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete.”

Romarna 10:13:

Var och en som åkallar Herrens [Jesus] namn ska bli frälst.

Apostlagärningarna 15:11:

”Vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta.

Lukas 18:42:

Jesus sade till honom: ’Du får din syn. Din tro har frälst dig.’

Apostlagärningarna 16:31:

”De svarade: ’Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.’”

Titus 3:4-7:

”När Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till en ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgör över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv.

Apostlagärningarna 4:11, 12:

Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.

Ta reda på mer:

10 av Guds egennamn och hur Jesus uppfyller deras löften

Vem är Jesus?

Hur blir man räddad (frälst)?