Utesluten ur Jehovas vittnen

Utesluten ur Jehovas vittnen

Idag blev jag utesluten ur Jehovas vittnen. Varför det? För att jag valt att leva med en annan människa utanför äktenskapet, eller med vett och vilja tagit emot en blodtransfusion eller för att ha förskingrat pengar? Nej, inget av detta. Utan helt enkelt för att jag sökt efter sanningen om Gud och om vad som händer efter döden och för att jag velat veta mer om bakgrunden till olika vittnesbörd om helanden i vår tid och främst sökt svaren i Bibeln. Men det jag kom fram till visade sig strida mot det som vittnena lär. Så fort du tror på något som Jehovas vittnen inte lär ut i sin litteratur, blir du betraktad med djup skepsis och behandlad annorlunda. Förr trodde jag att den styrande kretsen av Jehovas vittnen hade studerat Bibeln djupare än någon av oss andra och visste vad Bibeln lärde om precis allt. Därför litade jag på det de sade och delgav i sin litteratur. Men nu, efter att ha tagit del av det Gud uppenbarat för många andra människor på vår jord, tror jag inte att det som den styrande kretsen undervisar, kommer direkt från Gud. För det som kommer från Gud, sanningens och ljusets källa, måste alltid vara helt sant och det som är sant stämmer alltid med verkligheten. Verkligheten har gång på gång visat att Jehovas vittnens förutsägelser om tidpunkten för den här världsordningens slut, har varit felaktiga. Verkligheten är också att det finns miljontals vittnesbörd från olika människor vars medvetande lämnat den fysiska kroppen när de varit nära döden. Ibland har de rentav varit fysiskt döda i flera dagar och sedan kommit tillbaka till livet i den fysiska kroppen igen. Och då jag gick till botten med vad Bibeln verkligen lär om dessa och andra frågor och tog även del av de passager och bibelböcker som vittnena i regel aldrig öppnar så insåg jag att vittnena inte lär ut sanningen om Jesus, helbrägdagörelse, själen och livet efter döden. Och jag kan ju inte vara medlem i ett samfund som vittnar om saker som jag inte längre tror på.

Samtidigt är jag medveten om att det inte finns någon människa som har hela sanningen om alla de frågor vi får under ett liv. Och ingen kan säga att ”om du inte tror som jag och de jag umgås med, så kommer Gud att förkasta dig”. Vilka är vi människor att kunna fälla en sådan dom? Vem utom Gud själv vet hur han kommer döma en människa? Men det är exakt vad vittnena gör och de vill pränta in det ordentligt genom att nu skära av kontakten mellan mig och alla mina släktingar och tidigare vänner. Så gör Jehovas vittnen mot alla som blivit uteslutna ur församlingen, oavsett orsak. Denna orsak blir heller aldrig offentligt känd.

Så varför ville man utesluta mig och inte bara låta mig glida bort från församlingen? För att jag blivit farlig för ”enheten i församlingen”. Varför det? För att jag har tankar som inte stämmer med dem som ledningen vill att vittnena ska ha. Jag skrev också ett brev där jag förklarade min nya tro och varför jag inte längre kan vara ett aktivt vittne. (Klicka på den här länken så kan du ladda ner och läsa mitt brev till bröderna.) Samtidigt var det så att jag blev pressad att skriva det här brevet. Hade jag inte skrivit det, hade bröderna uteslutit mig i alla fall för de kände redan till att jag inte längre tror att den styrande kretsen håller sig till sanningen.

Jag sa till den ansvariga brodern i kommittén som uteslöt mig: ”Varför är ni rädda för mig? Om ni har sanningen, har ni ju inget att vara rädda för”. Kommittén ville nämligen inte ge mig en vecka att kunna säga farväl till mina vänner, utan gick ut med pålysningen om min uteslutning bara två dagar efter att brevet anlänt till dem. När pålysningen väl är gjord från podiet, finns det inget som någon i församlingen kan göra för mig. Ingen får kontakta mig, ringa eller ens skicka ett sms, om de följer anvisningarna. Så jag ringde upp bröderna innan detta skulle ske och ville ge min syn på saken och tala om att mitt syfte med att säga farväl inte var att dra några medlemmar efter mig, utan enbart att få en chans till ett kärleksfullt avslut. Men det kunde man inte tillåta. Så jag sa helt lugnt att jag tycker att det som vittnena gör mot oliktänkare faktiskt påminner om de processer som underrättelsetjänsten hade mot östtyskar som under det kalla kriget ville över till väst. De straffades hårt och sköts till döds om de flydde. Samtidigt var det oerhört viktigt att i TV och radio hålla fast vid propagandan om det perfekta Östtyskland och hur fantastiskt landet var för alla ”välsignade” själar som bodde där. Alla tankar på väst och allt inflytande därifrån, skyddes som pesten. Och de tyskar som varit över och sett verkligheten, att det var precis tvärtom, att det var i Västtyskland som människor hade det bra, de sågs som statsfiender och förrädare, förtjänta av döden. Kanske det låter hårt. Men det man utsätter ett oliktänkande, uteslutet vittne för är inte en fysisk, men en social död liknande den i Östtyskland, där man fråntas alla kontakter med de vänner man tidigare haft, inklusive släktingar och familjemedlemmar. Som ett rättroget Jehovas vittne ska man inte ens hälsa på en utesluten, inte heller svara i telefon om ens uteslutna barn ringer eller ha någon kontakt med dina uteslutna syskon, men det är olika hur man faktiskt väljer att göra från familj till familj. Församlingen går alltså in och styr hur föräldrar ska behandla sina barn och hur barn ska behandla sina föräldrar som blivit uteslutna.

Det tråkigaste för mig är att jag har en hel del släktingar som är vittnen och som jag älskar. Jag vet inte hur de kommer göra i den här frågan, men misstänker att de kommer ta avstånd och inte vilja träffa mig mer. Det finns också väldigt många andra vittnen som jag håller mycket kära. Bekanta och nära vänner som följt och känt mig i många år. Eftersom jag är uppvuxen som ett vittne och har tillhört flera olika församlingar och dessutom hjälpt till som volontär i olika projekt, så känner jag hundratals vittnen personligen och hade ett stort kontaktnät inom församlingen. Nu får dessa vittnen inte ens hälsa på mig om vi möts på stan.

Jag vill samtidigt göra klart att syftet med det här inlägget inte är att tycka synd om mig själv eller att svartmåla vittnena. Det finns mycket som jag respekterar vittnena för, exempelvis

 • att de har civilkurage och hellre utstår fängelsestraff än att gå ut i krig,
 • att alla följer missionsbefallningen och trots vilt motstånd på vissa ställen, systematiskt vittnar om Bibeln för andra människor över hela världen,
 • att de är välorganiserade och får en massa saker gjorda som att
  • ordna enorma sammankomster i en mängd olika länder med tiotusentals glada och samarbetsvilliga besökare helt friktionsfritt,
  • skapa proffsiga animerade och vanliga spelfilmer med biblisk undervisning,
  • producera vacker orkester- och körmusik,
  • sända tv-program via sin egen broadcast och
  • trycka snygg och informativ litteratur på hundratals språk inklusive teckenspråk och blindskrift enbart med hjälp av frivilliga bidrag.

På ett sätt förstår jag också vittnenas hållning och det är ju jag själv som valt att gå ur samfundet. Det tråkiga är att det inte finns någon möjlighet att göra det på ett sätt som känns värdigt, tolerant och medmänskligt från vittnenas sida och som kunde fått mig att bli behandlad som vem som helst. Det är också tråkigt att vittnena själva hålls i mörker när det gäller andra kristna trosuppfattningar och samfund, som de tror är verktyg i den ondes makt.

Som jag sa och som du säkert håller med om, finns det ingen människa som har hela sanningen om Gud eller om världen vi lever i. Känner du någon? Inte ens de vetenskapsmän som forskat hela sina liv, känner att de har mer än skrapat på ytan av allt som finns att veta om tillvaron på jorden, än mindre om livet efter döden. Samtidigt sa Jesus när han gick här på jorden: ”JAG ÄR vägen, SANNINGEN och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Han inte bara har sanningen, han ÄR sanningen och han är generös och ger av sig själv till alla som söker honom.

Det jag har upptäckt är det största en människa kan upptäcka, nämligen sanningen om vem Jesus är och sanningen om var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Ingenting kan slå det. Och hur tråkigt det än är att vittnena väljer att handla som de gör, så är det inget som berör mig på djupet. Jag vet att Gud håller mig i sin hand och han skyddar mig från konsekvenserna av all fientlighet som jag möter genom sin frid, den frid som övergår allt förstånd och som skyddar mitt hjärta och mina tankar genom Kristus. Jag är så glad och tacksam mot Jesus som leder mig på den här vägen. Ingenting kan få mig att sluta följa honom, inte för att jag är stark eller ofelbar, utan för att han är det och för att han älskar mig.

Han älskar dig också och om du anropar hans namn och ber honom om det, kommer han personligen att leda dig in i hela sanningen. Det jag vill säga till dig nu och det som är orsaken till att jag skriver det här inlägget är att du ska veta två saker:

 1. Om du har lämnat organisationen av Jehovas vittnen, är inte det liktydigt med att du lämnat Jehova. Kanske du har lämnat Jehova också, men det ena är inte automatiskt samma sak som det andra. Vittnena vill få dig att tro det, men det är helt enkelt inte sant.
 2. Om du känner att du vänt ryggen åt Jehova, vare sig du är med i organisationen eller inte och skulle vilja tillbaka till hans trygga famn, ska du veta att du inte måste bli eller förbli ett Jehovas vittne.

Du kan uppleva Guds värmande vänskap även utanför den församlingen. Det finns många andra församlingar där han är verksam, men framför allt ser han till dig som individ. Han älskar och bryr sig om dig så mycket. Han vill inte se dig lida utan honom. Istället vill han ha en nära relation med dig och väntar bara på att du ska vända dig till honom med dina problem och komma nära honom, genom att lära känna vem han verkligen är. Han vill möta dig och läka dig. Han vill återupprätta dig och ditt namn. Han har redan gjort allt för att du ska kunna bli fullständigt återupprättad och han väntar bara att du ska ta emot det han gett dig och göra din del tillbaka, nämligen att tro på honom, vända om från din egen väg och närma dig honom av hela ditt hjärta. Gör det, redan idag! Att försonas med Gud kräver bara en enda bön och den bönen behöver vara helt sann och komma från djupet av ditt hjärta. Be en sådan bön och du kan vara säker på att Gud svarar dig på ett eller annat sätt. Smaka och se att Jehova är god! (Psalm 34:9)

”Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade. Klaga, sörj och gråt! Vänd ert skratt i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er.” (Jakob 4:7-1)

”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom.”
 (Johannes 14:6)

”Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er.” (Johannes 14:18)

”Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom.” (Johannes 14:21)

”Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt.” (Johannes 14:26)

 ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.” (Johannes 16:12,13)

Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker förvilla er. Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn.” (1 Johannes 2:26,27)

”Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” (Filipperna 4:7)

”Jag har hämtat dig från jordens ändar, kallat dig hit från dess yttersta hörn och jag har sagt till dig: ’Du är min tjänare, dig har jag utvalt och inte förkastat.’ Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.” (Jesaja 41:9,10)

”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand.” (Johannes 10:27, 28)

Läs artikeln om vem Jesus är och vad han gjort för att du ska kunna bli räddad.

Jesus and child

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *