1914 – Året då Jesus kom tillbaka?

1914 – Året då Jesus kom tillbaka?

Slutade “hedningarnas tider” 1914? Och började Jesus Kristus att regera som kung detta år? Jehovas vittnen tror det och detta är ett mycket intressant ämne eftersom grunden för Jehovas vittnen mer eller mindre står och faller med denna lära. Samtidigt är Bibeln mycket tydlig i den här frågan och här handlar det bokstavligen om ord mot ord. I det här inlägget presenterar jag den välgrundade kritiken mot Jehovas vittnens lära mycket kortfattat och talar mer om vad Bibeln verkligen lär om Jesu återkomst.

För den som vill gå på djupet vill jag rekommendera en mycket välgrundad och välskriven artikel av Carl Olof Jonsson. Som ett Jehovas vittne och pionjär genomförde han omfattande studier för att övertyga en person som han ledde ett bibelstudium med, om riktigheten i vittnenas kronologi. Hans studier övertygade dock honom själv om motsatsen och i tro om att Sällskapet Vakttornet skulle uppskatta hans fynd skickade han sin forskning till Brooklyn, där Jehovas vittnen haft sitt huvudkontor sedan 1909. (Sedan 2016 ligger huvudkontoret i Warwick, New York.) Istället för att ta emot de överväldigande bevisen och den nya informationen med glädje, som sanningsälskande människor alltid gör, smutskastades och tystades Carl Olof Jonsson ner och blev till slut utesluten ur samfundet mot sin egen vilja.

Han beskriver i detalj vilka bevis som som låg till grund för den styrande kretsens agerande (som Jehovas vittnens ledning kallas) i det engelska dokumentet “The Gentile Times Reconsidered”.Gentile

Föredrar man att läsa på svenska kan man istället läsa nätartikeln “Slutade hedningarnas tider 1914? En granskning av grundvalen för Jehovas vittnens budskap”.

1914

Varför är det här viktigt?

Vittnenas lära om 1914 har stor betydelse. Varför? Därför att till skillnad från vad alla andra kristna lär, d.v.s. att Jesus SKA komma tillbaka synligt till vår jord, tror vittnena att han REDAN HAR KOMMIT TILLBAKA, nämligen år 1914! Denna tro är inte bara en av de saker som gör att vittnena skiljer sig från andra som påstår sig tro på och följa Jesus. Denna lära tros vara uppenbarad genom Guds ande, vilket gör att vittnena menar sig ha sanningen med stort S. Men om nu vittnena har fått årtalen om bakfoten och deras kronologi inte stämmer, vad säger i sådana fall detta om deras förhållande till Gud och vad har de då egentligen för skäl att fortsätta sin verksamhet? Det var dessa frågor som gjorde att Carl Olof Jonssons arbete inte togs emot med någon större entusiasm, minst sagt. Han blev istället illa sedd av bröderna på huvudkontoret och utesluten ur organisationen, mot sin vilja.

Vad tror Jehovas vittnen?

Jehovas vittnen tror inte att Jesus uppväcktes i köttet, utan att han uppväcktes från de döda som en osynlig andevarelse. Därför kommer han i framtiden att komma tillbaka som en osynlig andevarelse tillsammans med sina änglar, för att döma världen.

Jehovas vittnen tror samtidigt att Jesus redan “kom tillbaka” år 1914 då blev insatt som kung i himlen och på det sättet är osynligt närvarande som regerande kung i den här världen. Det första han gjorde som kung enligt vittnena, var att kasta ut Satan från himlen och låta honom vara nära jorden istället. Enligt vittnena är beviset för detta att 1:a världskriget bröt ut och skapade kaos och ett nytt slags lidande på jorden, som bara blivit värre och värre.

Denna lära, att Jesus nu är osynligt närvarande och osynligt kommer att komma tillbaka en tredje gång för att döma världen, gör att man utmärker sig betydligt från mer eller mindre alla andra trosgrupperingar som menar hålla sig till en bibeltrogen undervisning. Frågan är därför, tillhör Jehovas vittnen de få som insett den verkliga sanningen, eller representerar de bara ännu en irrlära som istället fördunklar vår förståelse av vad Bibeln verkligen lär?

Problemen med vittnenas lära om 1914 är flera som jag ser det.

1) Om kronologin inte stämmer, vilket Carl Olof Jonsson menar i sin rapport, slutade inte hedningarnas tider 1914. I så fall har tiden för Jesus att börja regera inte heller kommit.

2) Om Jesus redan har kommit tillbaka, kan vi verkligen vänta honom en tredje gång? Skulle inte det betyda att man menar att Bibeln har fel om Jesu andra ankomst? De skriftställen som talar om denna, listar jag längre ner.

3) Resultatet av vittnenas tolkning av bibeln, gör att vittnena tvingas göra små ändringar i Bibeln och ge ut en egen bibelöversättning för att den ska stämma med sin doktrin. Den som de tvingas hålla fast vid för att försvara sin särställning och hela existens. Det har de gjort genom att avsiktligt och felaktigt översätta det grekiska grundordet för “ankomst”, med “närvaro” i Matteus kapitel 24 och tar på så sätt helt och hållet udden av den största händelsen vi har att vänta i mänsklighetens historia.

Numera menar vittnena att Jesu osynliga återkomst inträffade som en början på de sista dagarna, inte i slutet på dessa. Detta för att de helt enkelt inte kan tillstå att de hade fel i sina
ursprungliga uttalanden om betydelsen av år 1914. Man var vid tiden för förra seklets början helt säker på att slutet för den här världsordningen skulle komma just det året, i oktober månad 1914
närmare bestämt. Denna insikt ville man sprida till så många som möjligt och hade bl.a. kostnadsfria filmvisningar där budskapet presenterades med stillbilder i färg – något som då var helt nytt och okänt. Men då slutet inte kom, hade man svårt att erkänna felen i sina uttalanden om betydelsen av år 1914 och ändrade Jesu ankomst, från att vara synlig till osynlig. Något som de inte var ensamma om på den här tiden.

Så vad är sant?

Så hur vet vi då att Jesus inte redan har kommit tillbaka, osynligt? Genom att läsa och studera Bibeln, som ger oss mäktiga svar på den frågan. Jesus är själv mycket tydlig med exakt hur han kommer att komma tillbaka och vittnenas version stämmer inte med det han säger, som tydligt går att se för vem som helst som vill göra det.

Det skriftställe vittnena visar för att hävda sin ståndpunkt är Matteus 24:3, här med formuleringen från deras egen Nya Världens Översättning:

“Medan han satt på Olivberget, vände sig lärjungarna till honom då de var för sig själva och sade: ”Säg oss: När skall dessa ting inträffa, och vad skall vara tecknet på din närvaro och på avslutningen på tingens ordning?” (Matteus 24:3 NV)

I Svenska Folkbibeln som håller sig närmare grundtexten sägs istället:

“När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: ‘Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?’ “

Här har alltså vittnena valt att översätta det grekiska ordet parousia (G3952#) med närvaro. Det finns mycket riktigt en innebörd i detta ord som har med närvaro att göra. Men ordet betyder inte en lång närvaro på mer än hundra år, som vittnena tror, utan handlar om att någon kommer tillbaka och plötsligt är närvarande till motsats från att tidigare varit frånvarande. Det är ju det som inträffar när någon kommer in i ett rum, plötsligt är denne närvarande! Vittnena har alltså valt en helt annan översättning än den som välutbildade och erfarna bibelöversättare brukar välja.

Men nu vill jag inte längre tala om Nya Världens märkliga översättning utan hellre gå in på vad Bibeln verkligen lär i den här frågan.

1. Jesus talar om att han ska gå bort och komma tillbaka.

Johannes 14:3:

“Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma [G2064*] tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är.”

Hebréerna 9:28:

“Så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

2. Jesus och änglar berättar hur han kommer att komma tillbaka.

Markus 8:38:

“Människosonen … kommer [G2064*] i sin Fars härlighet med de heliga änglarna.”

Apostlagärningarna 1:9-11:

“När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder [änglar] hos dem. De sade: “Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma [G2064*] tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.

Markus 13:26:

Då ska man se Människosonen komma [G2064*] bland molnen med stor makt och härlighet.

Matteus 24:30, 31:

“Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma [G2064*] på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.”

Slutsatsen av skriftställena ovan är att det kommer vara fullt synligt för alla människor när Jesus kommer tillbaka, en andra gång. Och det kommer att höras med ett starkt basunljud som inte kommer undgå en enda varelse på den här jorden, när änglarna samlar ihop och räddar de utvalda.

Jesus ger också en tydlig varning gällande de sista dagarna (den tid som är precis innan han kommer tillbaka).

“Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer.” (Matteus 24:23-27)

Skulle Jehovas vittnens styrande krets kunna liknas vid falska Messiasgestalter på det sättet att de påstår sig vara den enda “kanal” genom vilken Gud talar och den enda grupp kristna som kan erbjuda räddning genom sin organisation (de liknar den vid arken, den farkost som Noa och hans familj blev räddade genom undan den stora översvämningen), fast de i själva verket bara är ofullkomliga människor? Det är sant att det bara finns en sanning och en väg till Fadern. Men det är ingen särskild grupp kristna utan Jesus Kristus själv som personifierar den vägen och den sanningen genom att säga:

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom.” (Johannes 14:6,7)

När vi tror på och lär känna Jesus Kristus personligen, lär vi också känna Fadern, eftersom de två är ett. Eftersom vittnena inte erkänner denna väg till Fadern och de bevisligen tagit fel i sin mänskliga förståelse av Guds ord många, många gånger, skulle de också kunna liknas vid falska profeter? De påstår ju saker som bevisligen inte stämmer, bland annat att Jesus skulle ha kommit tillbaka till jorden, som en osynlig andevarelse. Det är som om de säger: “Han är i de inre rummen.” (Matteus 24:26) Men vi får inte luras att tro det.

Jesus kommer snart. Som kristen är jag övertygad om att det är viktigt att alla människor får reda på det. Varför? Eftersom de då får en chans att tillhöra dem som väntar och gläder sig åt denna händelse (Hebreéerna 9:28) och inte behöver höra till dem som kommer jämra sig över det (Matteus 24:30). Men osanningar om att han redan skulle kommit tillbaka gör det svårt att förstå sanningen om Jesus, vem han verkligen är och på vilket sätt han är den enda vägen till Fadern.

Om du är ett vittne, eller har varit det, kan du be Jehova eller anropa Jesus (ropa på Jesu namn) att göra dig fri från dessa lögner och lära känna den verkliga sanningen. Inte den påstådda “sanning” som ges av människor, utan den enda sanning som bara ges av Jesus och Fadern själv genom den Helige Andes uppenbarelse.

“Jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er.” (Joh 14:16,17)

“Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom.” (Johannes 14:21)

Men om du fortfarande tillhör dem som tror att Jehovas vittnens styrande krets alltid har ditt bästa för ögonen och aldrig skulle fara med osanning, läs då Carl Olof Jonssons grundliga rapport. När du läst den kommer du att förstå varför vittnena varit tvungna att lära ut ett helt annat evangelium än det som predikats i många hundra år innan de dök upp på världsscenen. Men Bibeln är tydlig med hur allvarligt det är att predika en annan Kristus eller ett annat evangelium än apostlarnas:

“Även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse.” (Galaterna 1:8, 9)

Och det värsta är att de genom sin egen bibelöversättning har ändrat i Guds eget ord för att det ska stämma med deras egen lära. Detta är mycket allvarligt.

“Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok.” (Uppenbarelseboken 22:18, 19)

Det är därför viktigt att du på egen hand undersöker de här sakerna mycket noggrant, med Guds Heliga Andes vägledning. Det kan ge dig viss oro till en början eftersom det du tidigare trott på kan ifrågasättas och rentav kullkastas. Men det gör inget. Fortsätt bara, för när du väl har funnit Sanningen, kan ingen ta ifrån dig den frid som kommer av Guds egen nåd och välsignelse. Jesus, som är Vägen, Sanningen och Livet själv är den du behöver sätta din tilltro till. Han är den enda dörren, ”kanalen” till Fadern. Ingen mänsklig organisation, hur välpolerad och attraktiv
den än ter sig i dina ögon, kan ersätta ”den vägen” som Gud i sin vishet att berett. Går du på den? Den Helige Ande vill leda dig och hjälpa dig längs denna väg.

Paulus vittnar om sin förståelse och sin brinnande iver att göra slut på dem som var Jesu vittnen, detta innan han själv blev omvänd då Jesus uppenbarade sig för honom när han var på väg till Damaskus.

”Jag förföljde den Vägen ända till döds…” (Apg 22:4)

“Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.” (1 Johannes 2:27)

”Ja, kära barn, förbli nu i honom, så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer.” (1 Joh 2.28)


#G3952 (Strongs nummer på det grekiska ordet)
παρουσία (grekiska ordet i grundtexten)
parousia (engelska motsvarande ordet)
par-oo-see’-ah (uttalet)
Engelsk förklaring av ordet:
From the present participle of G3918; a being near, that is, advent (often, return; specifically of Christ to punish Jerusalem, or finally the wicked); (by implication) physical aspect: – coming, presence.
Min svenska förenklade återgivning av ordet:
återkomst, närvaro

*G2064 (Strongs nummer på det grekiska ordet)
ἔρχομαι (grekiska ordet i grundtexten)
erchomai (engelska motsvarande ordet)
er’-khom-ahee (uttalet)
Engelsk förklaring av ordet:
Middle voice of a primary verb (used only in the present and imperfect tenses, the others being supplied by a kindred [middle voice] word, ἐλεύθομαι eleuthomai or ἔλθω elthō; which do not otherwise occur); to come or go (in a great variety of applications, literally and figuratively): – accompany, appear, bring, come enter, fall out, go, grow, X light, X next, pass, resort, be set.
Min svenska förenklade återgivning av ordet:
komma och gå, dyka upp, göra entré

2 tankar på “1914 – Året då Jesus kom tillbaka?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.