Döpt till Kristus

Döpt till Kristus

Idag blev jag döpt i vatten till Kristus, 23 år efter mitt första dop. Den gången skulle jag fylla 14 år och var helt övertygad om att Jehovas vittnen hade sanningen. Jag hade genomgått alla de frågor som föregår dopet med bravur och befann mig på en sammankomst i Södertälje tillsammans med tusentals andra vittnen. Det var en glädjens dag. Jag hade tidigare överlämnat mitt liv till Jehova Gud och hade nu symboliserat detta genom vattendopet. Men jag hade också talat om att jag nu representerade vittnenas organisation. Jag var nu bunden att leva och tro enligt deras sätt att tolka Bibeln.

Idag hände något annorlunda. Jag bekände att Jesus är min Herre och den som jag vill följa. ”HAN är vägen, SANNINGEN, och livet.” Så jag lät mitt gamla jag dö med Kristus och mitt nya jag – enligt skrifterna ”en ny skapelse” – fick liv i honom. Nu lever jag för honom och tillhör bara honom, ingen kyrka, församling eller mänsklig organisation.

Att följa människor är ingen bra idé. Bara Gud är värd vår tillbedjan och fullständiga förtröstan. Bara han älskar oss fullkomligt och bara han kan garantera vår räddning. Sanningen har äntligen gjort mig fri!

Jesu dop i vatten och med helig ande.
Jesu dop i vatten och med helig ande.

När du läser följande skriftställen från Bibeln, ta din tid. Guds ord är levande och utvecklar kraft. Låt den göra det genom att ge det tid, att inte bara nå ditt sinne, utan även röra hjärtat.

”Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.” –Johannes 8:32

”För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.” –Romarbrevet 10:9

”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” –Johannes 14:6

Lita inte till furstar, till människors barn som inte kan frälsa.” –Psaltaren 146:3

”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig. … Och jag ger mitt liv för fåren.” –Johannes 10:11-15

”Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.” –2 Korinthierbrevet 5:17

”Så ska ni också se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.” –Romarbrevet 6:11

Om du är en av de som inte tycker om kristna, kan jag verkligen förstå dig. Många kristna har gjort fruktansvärda saker genom historien. Det bevisar bara att de inte varit verkligt kristna. De har bekänt Gud med sin mun, men hållit sig långt borta från Gud, som är kärlek, i sina hjärtan.

”Hycklare! Jesaja profeterade rätt om er: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud.” –Matteus 15:7-9

Sann kristendom innebär att följa Jesus. Det är inte en religion, det är en relation – ett nära, personligt förhållande till vår himmelske Fader. De ”kristna” som bara utövar religionen, formalismen eller ”människors bud”, utan att verkligen känna sin räddare som en nära vän, vanärar sin Faders namn med sitt hycklande sätt att leva. Det är så mycket lättare för oss människor att koncentrera oss på ytliga regler och bud, men glömma bort kärleken, omtanken och barmhärtigheten gentemot oss själva och vår nästa, i våra hjärtan. Samtidigt finns det sanna kristna över hela jorden, sådana som verkligen söker Guds vilja för sitt och andras liv och är villiga att dö istället för sina bröder och systrar. Man känner igen dem på deras frukt, på hur det känns att vara tillsammans med dem, om de vägleds av Guds ande.

Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.” –Matteus 7:15-18

”På domens dag ska många säga till mig: ’Herre, Herre! Vi har ju framfört budskap från Gud i ditt namn och drivit ut onda andar i ditt namn och gjort under i ditt namn.’ Men då ska jag säga dem sanningen: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån! Det ni har gjort, det har ni gjort i det ondas tjänst.'” –Matteus 7:22,23 Levande Bibeln

Det räcker alltså inte med att göra en massa saker i Jesu namn för att vara en sann Jesu lärjunge. Man behöver inse vikten av att söka göra Guds vilja och följa Jesu bud. Vilket är då Jesu viktigaste bud?

”Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.”Johannes 15.12,13

Även om underverk följer de som tror på Jesus och vittnar om honom för andra, så är det den praktiska och kännbara kärleken mellan syskonen i församlingen och till utomstående som kännetecknar de sanna kristna, inte att man gör en massa storslagna saker eller har tro så att man kan flytta berg.

”Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting” –1 Korinthierbrevet 13:2 Bibel 2000

”Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.” –Johannes 13:35

(Om inget annat anges är alla skriftställen hämtade från Svenska Folkbibeln 2015)

Tack för att du kommit så här långt och tagit emot vad jag ville dela med dig! Om du vill veta mer om den kärlek som din Fader älskar dig med, vill jag rekommendera dig att läsa artikeln på den här sidan.

Kommentera gärna nedan om du hittade något i Bibeln som berörde dig eller väckte frågor. Och spara gärna den här bloggen i bokmärkesfältet så du kan komma tillbaka och läsa mina uppdateringar. Det kommer fler blogginlägg och artiklar om det spännande livet i Kristus. 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *