Bidrag

Bidrag


Vill du bidra till mitt arbete för Jesus?


Det främsta sättet du kan bidra till mitt arbete är att be för alla Jehovas vittnen i det här landet och i övriga världen. Det beräknas finnas omkring 9 miljoner Jehovas vittnen över världen, som inte har fått det sanna evangeliet om Jesus Kristus och därför lever i andligt mörker.

Så var snäll och be att Gud ska förbereda deras hjärtan, tända en längtan efter och uppenbara den verkliga sanningen för dem och att Kristus ska besöka dem i drömmar, genom nära-döden-upplevelser och i visioner och tala till dem på ett sätt som de inte kan bortförklara med sin logik.

Låt oss be för de i mörker

Ett annat sätt att bidra till arbetet är ekonomiskt. Ju mer medel som kommer in, desto mindre behöver jag arbeta sekulärt och ju mer tid kan jag då lägga på den uppgift Gud lagt på mitt hjärta. Vad innebär då den?

Jag upplever att Gud har kallat mig att:

  • starta bibelbloggen.se där jag studerar vad Bibeln säger i olika frågor och sedan författar och lägger upp artiklar som belyser vad Bibeln lär, främst ur ett Jehovas vittnes perspektiv
  • vittna för människor där de befinner sig och ge dem trycksaker som jag tagit fram, med kontaktinformation och de goda nyheterna i korthet om vad Jesus Kristus har gjort och kan göra för dem
  • hålla bibelstudier i hem och göra lärjungar
  • hjälpa behövande människor med kläder och mat
  • skriva en bok om vad Jesus har gjort i mitt liv
  • översätta kristen litteratur från engelska till svenska


Vad säger Bibeln om bidrag till arbetet med att sprida evangeliet?


Om du undrar vilka bibliska skäl som finns att bidra till någon som arbetar med att göra lärjungar vill jag hänvisa till det Paulus säger till Timoteus där han tillämpar 5 Mos 25:4 på arbetet med undervisa och förkunna:

”Det står ju i Skriften: ’Du ska inte binda ihop munnen på en oxe som tröskar”, och: ”Arbetaren är värd sin lön.’ ” (1 Timoteus 5:18)

Han säger också till vännerna i Korint:

”Så har också Herren befallt, att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet.”   (1 Kor 9:14)

När Paulus säger ”Så har också Herren befallt”, tänker han antagligen på dessa skriftställen:

”Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, inte väska för resan, inte två tunikor eller sandaler eller stav, för arbetaren är värd sin mat.” (Matteus 10:7-10)

”Stanna i det huset och ät och drick vad ni får, för arbetaren är värd sin lön. ..Bota de sjuka i staden och säg till folket: Guds rike är nära er.” (Lukas 10:7)

Lägg gärna allt detta i Herrens händer och avgör själv om du tycker att dessa skriftställen kan tillämpas på mitt arbete. Jag är tacksam för alla som anser att den här bloggen och annat jag gör stärker deras och andras tro och vill så in i det Herren gör genom mitt liv, med en summa som Herren själv lägger på deras hjärta.


Det finns två möjligheter att bidra till detta arbete och

alla medel går till verksamheten att

sprida ordet om Jesus Kristus.


  1. Swish (Skanna QR-koden i din app. Mottagare är Ida Jarkiewicz)
  2. PayPal (Öppnas på ny sida)

QR-kod för Swish

PayPal, öppnas på ny sida.


Stort tack för ditt bidrag!