Vad är treenigheten?

Vad är treenigheten?

Tre personer i en Gud

Ett Jehovas vittne som hör någon tala om treenigheten skulle tänka; “inte kan väl både Jesus och Jehova vara Gud, då skulle de ju vara en och samma person? Precis som en far och son är olika individer, måste Gud och Jesus Kristus vara olika personer!”

Bibeln lär att det är sant. Fadern och Sonen är olika personer, men enligt samma skrift är båda av gudomlig natur. Det betyder att de båda är Gud, precis som den Heliga Anden också är en person med gudomlig natur (se Johannes kap.14). Det finns enligt Bibeln bara en Gud, Yehovah. Men Gud är tre olika personer i en och samma Gud. Det var därför Gud sa:

”Vi ska göra människor till vår avbild, lika oss själva (understruket av mig). De ska härska över fiskarna i havet och fåglarna i luften och boskapen, över hela jorden, och alla kräldjuren på jorden.”

Märk väl, Yehovah skapade inte människan till sin avbild som bara en person, utan till två personer, både till man och kvinna och båda hade de fått Guds ande inblåst i sina näsborrar. (1 Mos 1:27, 2:7) Två olika personer blev alltså skapade till en Guds avbild, det var inte bara Adam som blev skapad till Guds avbild. Det utvidgar vår tanke och ger oss en liten glimt av att Gud kan vara fler än en person.

Samtidigt, det är inte konstigt att dessa tankar är svåra att förstå, Guds tankar är så mycket högre än våra tankar. Vi kan på ett sätt förstå treenigheten lika lite som vi kan förstå att Gud är evig. Samtidigt finns det bilder som på något sätt kan ge oss en viss förståelse av treenigheten.

Hur kan vi förstå treenigheten?

Tänk dig tre glas med vatten på ett bord. Alla tre glas innehåller samma substans, d.v.s. vatten. Ändå finns denna samma substans uppdelad i tre olika glas. På samma sätt finns det bara en Gudsnatur, men Gud är samtidigt i tre olika personer, Fadern, Sonen och den Helige Anden. Det ser vi t.ex. av att vi alla ska döpas i Faderns, Sonens och den Heliga Andens namn.

“Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.” Matt 28:19

I den enda meningen ser vi tre personer, men bara ett namn. Annars skulle det kunna stå att vi ska döpas i Faderns namn, i Sonens namn och i den Heliga Andens namn, tre olika personer, tre olika namn. Men nu står det bara Faderns, Sonen och den Heliga Andens namn, det är bara ett namn. Därför kan man säga att egennamnet Yehovah är ”samlingsnamnet” för alla tre personer i treenigheten. Fadern är Gud Yehovah i himlen, medan Sonen är Gud Yehovah i mänsklig gestalt och genom honom kommer Gud själv ner och bor hos människorna, precis som han gjorde genom tältboningen i Israels folk. Allt detta gör Gud i kraft av Gud Yehovah den Helige Ande som också är en person¨. Alla tre är Yehovah Gud, en och samma natur, men som tre olika personer har de olika roller, olika uppgifter och olika ställningar i förhållande till varandra.

En förklarande bild av treenigheten

Därför kan vi lättare förstå varför Yehovah säger i Sakarjas bok.

”Över Davids ätt och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande. De ska se upp till mig [YHVH] som de har genomborrat, sörja honom som man sörjer den ende sonen och gråta bittert som man gråter över den förstfödde.” (Sak 12:10)

Vem var det som blev genomborrad? Helt rätt, Jesus Kristus. Ändå säger Yehovah att det är han som blivit genomborrad. Läs skriftstället igen. Uttalandet låter mycket märkligt om man inte tänker sig att Jesus är Yehovah Gud i mänsklig gestalt.

Det finns en mängd fler skriftställen som visar att Jesus är Gud i mänsklig gestalt. Läs mer i artikeln: Vad lär Bibeln om treenigheten? (Kommer snart!)

Läs mer: Är Jesus ärkeängeln Mikael?

Läs mer: 10 av Guds egennamn och hur Jesus uppfyller deras löften

Läs mer: Hur blir man räddad?