Vad betyder namnet Jesus?

Vad betyder namnet Jesus?

Jesus är den grekiska varianten av Yeshua på hebreiska och betyder ”Yehovah är vår räddning”.

 

Guds egennamn Yehovah är därmed inte passé (läs gärna artikeln “Vad är Guds namn?”), istället går det igen i Jesu namn. Jesus Kristus eller Yeshua Masíaḥ på hebreiska, betyder alltså ungefär ”Yehovah räddar som den Smorde”.

Läs gärna artikeln “10 av Guds egennamn och hur Jesus uppfyller deras löften?” och se hur Jesus Kristus, Guds Son, har uppfyllt vart och ett av Guds egennamn med ett löfte, t.ex. Yehovah Rohi, Yehovah Yire, Yehovah Shammah eller Yehovah Nissi.

Jesus Kristus, Guds Son, är uppfyllelsen av lagen och profeterna och han är den som Mose och profeterna talade om (Luk 24:44, Joh 1:45, Joh 5:46, Apg 28:23). Han är alltså den som Gud sänt till jorden för att uppfylla alla sina löften. Han är Frälsaren eller Räddaren och den säd som skulle krossa ormens huvud och befria mänskligheten från slaveriet under synd och död. (1 Mos 3:15, Rom 6:6,22)

Så vilket är det viktigaste namnet i vår tid? Vi låter Bibeln svara på den frågan. Paulus säger i brevet till Filipperna:

”Till det yttre blev han [Jesus] människa, han gjorde sig ödmjuk och lydde ända in i döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla ska böja knä för Jesus namn, både i himlen och på jorden och under jorden, och alla bekänna att Jesus Kristus är Herren°, så att Gud, vår Fader, blir ärad.” (Fil 2:5-11) ^

 

° Det grekiska ordet för Herren är samma ord som används om Gud i Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla Testamentet, och syftar på det heliga Gudsnamnet (YHVH).

^Jämför med de profetiska skriftställen som ligger till grund för den här profetian i Nya Testamentet, nämligen Ps 86:9,10 samt Jes 45:22-14)

Sedan säger Petrus det vi kan läsa om i hans berömda tal i och som står nerskrivet i Apostlagärningarna:

”Ni korsfäste Jesus, men Gud uppväckte honom från de döda. Han är ’den sten som inte dög åt er byggnadsarbetare har blivit en hörnsten.’ Räddningen finns inte hos någon annan och det finns inget annat namn bland människor under hela himlen som kan rädda oss.” (Apg. 4:10-12)

Det finns alltså ett namn som Bibeln säger är högre än varje annat namn, Jesus Kristus. Varför är det namnet över ALLA andra namn? Och hur kan vi säga att det inte var namnet Jehova som de första kristna lyfte upp, eller att det var det namnet som de överlämnade sina liv åt? Här kommer en lista på sju olika skäl.

 

1. Jesus Kristus var det enda namnet som gav de första kristna räddning.

”Räddningen finns inte hos någon annan och det finns inget annat namn bland människor under hela himlen som kan rädda oss.” (Apg 4:10-12)

 

2. Jesus Kristus var namnet som de första kristna trodde på.

”Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn.” (Joh 1:12)

 

3. Jesus Kristus var den som Stefanus bad skulle ta emot hans ande.

”Medan stenarna haglade över Stefanos, bad han: ”Herre Jesus, ta emot min ande!”

 

4. Jesus Kristus var namnet som de kristna blev döpta till.

”Anden hade ännu inte kommit över någon av dem utan de var bara döpta i Herren Jesus namn.” (Apg 8:16)

”Vet ni inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har döpts in i hans död? Rom 6:3)

 

5. Jesus Kristus var namnet som de första kristna vittnade om.

”Ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:8 jmfr Jes 43:10-12)

 

6. Det var på grund av tron på namnet Jesus Kristus som de kristna blev förföljda.

“Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad.” (Mark 13:13)

”Barnabas och Paulus, dessa båda som har vågat livet för vår herre Jesu Kristi namn.” (Apg 15:25,26)

 

7. Jesus Kristus var namnet som de första lärjungarna blev uppkallade efter.

”Det var i Antiochia som lärjungarna första gången kallades kristna.” Apg 11:26)

 

Vilken slutsats drar du av att läsa alla dessa skriftställen om vilken betydelse Jesus Kristus hade för de första kristna och vem allting kretsade kring för dem? Har du någonsin frågat dig själv om det finns en grund för dagens kristna att påstå att Jesus inte är någon mindre än Gud själv i gestalten av en människa?

 

Upptäck mer!

 

Vem är Jesus?

10 av Guds egennamn och hur Jesus uppfyller deras löften

Hur blir man räddad?