Nutida vittnesbörd

Nutida vittnesbörd

Jag vill, bli ren

Berättelserna i Bibeln om de underverk som Jesus utförde, berör lika starkt varje gång man läser dem. Följande vittnesbörd är kort och enkelt, men just därför också så kraftfullt:

”När han var i en av städerna stod där en man som var full av spetälska. Han fick se Jesus och kastade sig till marken framför honom och bad: ’Herre, vill du, så kan du göra mig ren.’ Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sade: ’Jag vill. Bli ren!’ Genast försvann spetälskan.” –Lukas 5:12,13

 Även i vår tid finns berättelser om hur Jesus helar. Han är densamma idag som han var när han gick på jorden och har samma önskan att läka människor och hjälpa dem att ändra sinne.

”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” –Hebréerna 13:8

Det sägs också att Jesu lärjungar skulle utföra samma underverk som han utförde och större saker, att han skulle sända sin ande och vara med sina lärjungar alla dagar intill slutet.

”Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.” -Johannes 14:12-14 B2000

”De skall lägga händerna på sjuka, och dessa skall bli friska.” -Mark.16:18

Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst … Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. … De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska.” –Markus 16:15-18

”Jag är med er alla dagar till tidens slut.” -Matteus 28:20


Följande berättelser från fd Sovjetunionen, östra Europa och Kina är hämtade från Slaviska Missionens bok ”Gud gör under” och som gavs ut år 1993 och visar att ovanstående skriftställen är sanna. De är enkla till sin karaktär, precis som vittnesbördet i Lukas om den spetälske mannen och vittnar precis som den, om stor trovärdighet.


Kvadrat Flicka sjuk 12-åriga Galja botades från cancer”

Sommaren 1988 kom en familj från Charkov på besök till den autonoma pingstförsamlingen i Kiev i Ukraina. Familjens 12-åriga dotter Galja hade en allvarlig sjukdom, bindvävscancer…


Kvadrat Nose Partisekreterare helad och omvänd”

En partisekreterare i Kina, som förföljt kristna, fick cancer i näsan. Hela hans ansikte svullnade upp och han hade konstant näsblod… 


Kvadrat Wheelchair Bruden i rullstol”

Följande berättelse ägde rum i en liten stad nära  Moskva. En troende kvinna hade en mycket vacker giftasvuxen son. Modern, som var änka, hoppade att sonen skulle gifta sig med en frisk och stark kvinna…