Vem är Jesus?

Vem är Jesus?

Många över världen har olika åsikter om vem Jesus är.


Muslimerna säger att han är en stor profet vid sidan om Muhammed.

Hinduerna menar han är en av många tusen gudar eller avatarer.

Mormonerna framställer Jesus som en son till Gud jämställd med Satan innan han föll.

Jehovas vittnen gör honom till den mäktigaste ängeln i himlen både innan och efter han var människa på jorden.

Och buddhisterna tror att han helt enkelt var en upplyst man som insåg att han är gud precis som alla andra människor kan komma till samma insikt.

 

Vad lär Bibeln?

Så vem är Jesus? Vad säger de flesta kristna om Jesu identitet och varför är det viktigt att verkligen gå till botten med vem Jesus är? Därför att det har betydelse för vårt eviga liv.

”Många andra tecken som inte är nerskrivna i denna bok [Johannes evangelium] gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.” (Johannes 20:30,31)

Så vad betyder det att Jesus är Guds Son?

Filipperna 2:6,7 säger:

”Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik.”

Här sägs att Jesus var till i Guds gestalt och jämlik Gud i himlen. Om vi ska tro detta var han varken en ängel eller bror till Satan innan han kom till jorden. Han var heller ingen vanlig profet lik andra människor som Gud kallat och helt klart ingen vanlig människa.

Så vad var han? Bibeln talar om Jesus som Guds Son, Messias och Människosonen. Det betyder att han var född av Gud som hans ende Son och att han därför hade Guds natur.

Vilka ytterligare skriftställen bekräftar detta? Paulus skrev:

Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapatför i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom.” (Kol 1:15-17)

Eftersom han enligt detta bibelord var till före ALLT skapat, kan han själv inte varit en del av, utan befann sig utanför det skapade.

Inte nog med det, allt skapat hålls samman genom honom. Därför, vore det inte för honom och det faktum att han sammanhåller hela universum, skulle det kollapsa och bli till intet. Ingen skapad ängel har en sådan makt. Bara en person med gudomlig natur.

Johannes förklarar:

“I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud, och Ordet var GudHan var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till.” (Joh 1:1)

Innan Jesus lämnade sin härlighet i himlen var han hos Gud Fadern som Gud Sonen eller “Ordet”. Han kom till vår värld i mänsklig gestalt, med en mänsklig mor men utan en mänsklig far. Bara Gud var hans Far och han sände sin Son för att ge människorna en bild av den osynlige Guden och ge dem liv.

“Ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern.” (Joh 1:14)

Han kom till världen som den som skapat den, men människorna kände inte igen honom för den han var och ville inte tro att han var Guds Son.

“Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom.” (Joh 1:11)

Han sade själv:

“Fadern som sänt mig har vittnat om mig. Ni har varken hört hans röst eller sett hans gestalt, och hans ord lever inte kvar i er eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i Skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv.” (Joh 5:37-40)

Han förklarade senare i klartext varför det var så viktigt att människorna trodde att han var Guds Son, det vill säga Gud i mänsklig gestalt. Bara hos honom kunde de bli fria från synden och få liv.

“Om ni inte tror att Jag Är [anspelning på gudsnamnet Yehovah], ska ni dö i era synder.” (Joh 8:24)

Detta gäller än idag och än är det tid att lära känna Jesus och vinna livet

“Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom.” (Joh 3:17)

Ta reda på mer:

Är Jesus Gud? Fördjupning

Vad betyder namnet Jesus?

Hur blir man räddad (frälst)?