Jesus är densamme, idag, igår och för evigt

Jesus är densamme, idag, igår och för evigt

Summan av Guds ord är sanning, säger ordet (Ps 119:160[a]“Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domar är eviga” (Psaltaren 119:160) ).

Och allt Guds ord är inspirerat och visar på gudomligt ursprung förmedlat genom mänskligt temperament. Men det finns vissa ord i Bibeln som sticker ut och väger extra tungt.

Några av dessa är Jesu ord den sista kvällsmåltiden med sina lärjungar. 

Han sade: “‘Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom.’  Filippus sade: ‘Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss.’ Jesus svarade: ‘Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Visa oss Fadern?'” (Johannesevangeliet 14:7‭-‬9)

Vad betyder det då när Jesus säger: Den som har sett mig har sett Fadern”? Visar detta som många tror att Jesus är Gud inkarnerad i en mänsklig kropp? 

Jehovas vittnen tror inte att Jesus är Gud själv

Ett Jehovas vittne skulle svara nej på den frågan och kanske tillägga: “Som den förste av Jehovas skapelser, mångmiljoner år tillbaka i tiden, blev Jesus med tiden så lik sin Fader att han kunde säga, ‘den som har sett mig har sett Fadern’. Men med de orden ville han bara säga att de var så förenade i tanke, ord och handling att allt som Jesus gjorde på jorden, skulle Fadern ha gjort i hans ställe.” 

Och visst, så kan man tänka och vi vet att många andra “unitarer” också tänker så. Dessa troende vill inte bekänna att Jesus är gudomlig, eller en del av treenigheten, utan menar att han var en skapad varelse, enbart inspirerad av Gud, precis som andra profeter i Bibelns historia. Men om vittnenas argument stämmer, ja, i så fall har ju Jesus förändrats under årtusendena och med tiden blivit mer och mer lik Jehova, allteftersom. Men håller deras argument vid en djupdykning i ordet? 


Vad betyder i så fall det här skriftstället?:

“Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.”

Hebréerbrevet 13:8

Kristus är densamme, precis som Jehova

Om det är sant som dessa inspirerade ord säger, att Jesus Kristus är och alltid har varit densamme, innebär ju det att han precis som Jehova, INTE har förändrats[b]“Jag Är densamme tills ni blir gamla, och jag ska bära er ända tills ni blir grå.” (Jesaja 46:4) , som Jehovas vittnen lär. Då har han istället ALLTID varit en exakt återspegling av Fadern och kommer alltid att vara. Kan man förstå detta bibelord på något annat sätt? Och finns det fler skriftställen som stöder denna tanke på Jesu gudom?

Den osynlige Gudens avbild

Ja, ordet säger också om Jesus:

“Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd [det vill säga huvudet, eller den främste] FÖRE ALLT SKAPAT, för i honom skapades ALLT i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – ALLT är skapat genom honom och till honom. Han ÄR TILL FÖRE ALLT, och ALLT hålls samman genom honom.” (Kolosserbrevet 1:15‭-‬17, accentuerat av mig)

“Sonen är UTSTRÅLNINGEN AV GUDS HÄRLIGHET och HANS VÄSENS AVBILD, och han bär ALLT med sitt mäktiga ord.” (Hebréerbrevet 1:3, accentuerat av mig)

“I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och ORDET VAR GUD. Han var i begynnelsen hos Gud. ALLT blev till genom honom och utan honom blev INGENTING till av DET SOM ÄR TILL”. (Johannesevangeliet 1:1-3, accentuerat av mig)

De här bibelorden visar, tvärtemot vad Jehovas vittnen lär, att Sonen INTE kan vara skapad. Han var ju med och skapade “ALLT” och fanns “TILL FÖRE ALLT” och bär, eller uppehåller precis ALLT skapat, med sitt mäktiga ord. Om han själv skulle vara en del av det skapade, skulle han inte vara till före “ALLT” och då kan det omöjligt hänga på hans ord om detta skapade, står kvar eller faller samman. Men nu är det just vad Bibeln säger.

Det sägs också att allt blev skapat TILL honom. Han måste alltså vara en del av den högsta gudomen som ensam har liv i sig själv, som ensam är evig och bortom tid och rum och som ensam är värd all den ära som det skapade kan ge. Det är också därför han inte förändras, utan är densamme, idag, igår och för evigt. Bara i egenskap av Gud kunde Sonen skapa hela universum och hålla det uppe med kraften av sitt eget ord.

Med andra ord är Jesus Kristus, som utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, Guds Jehovas mänskliga uttryck på jorden. När vi ser Jesus i form av Människosonen kan vi därför säga att vi samtidigt ser Fadern, precis som Jesus sade till den tvivlande aposteln Filippus den sista måltiden.

“Guds härlighet strålar från Kristus ansikte”

Och det finns mängder och mängder med andra bibelord som stöder tanken på Jesus som Gud i form av en människa. Fler går att hitta i andra artiklar på den här bloggen, men ett par av dessa är:

“Vi förkunnar inte oss själva utan Jesus Kristus, SOM ÄR HERREN[c]Kyrios i den grekiska grundtexten motsvarar YHVH i den hebreiska grundtexten, och att vi är era tjänare för Jesus skull. Gud sa: ”Ljus ska lysa i mörkret”, och han har lyst upp våra hjärtan, så att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristus ansikte ska sprida sitt ljus.” (2 Korintierbrevet 4:5‭-‬6 NUB)

“Kristus Jesus var … till i Guds gestalt men räknade inte JÄMLIKHETEN MED GUD som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att JESUS KRISTUS ÄR HERREN[d]Kyrios i den grekiska grundtexten motsvarar YHVH i den hebreiska grundtexten, Gud Fadern till ära. (Filipperbrevet 2:5-10)

Jesus var Guds Ord som skapade världen

Döm själv vad dessa bibelord betyder. Men om “alla knän”, både “i himlen och på jorden”, “ska böjas” i Jesu namn och “alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren[e]Kyrios i den grekiska grundtexten motsvarar YHVH i den hebreiska grundtexten“, kan han inte vara en ängel, som vittnena lär. En ängel skulle aldrig våga ta emot en sådan ära som bara Gud själv är värd. Och detta förklarar också de berömda orden i 1 Moseboken 1:26:

“Låt OSS skapa människor till VÅR avbild, lika OSS”.  

1 Moseboken 1:26

Bibeln lär alltså att Gud Fadern inte var ensam vid skapelsen. Han hade Sonen och den Helige Ande som alla var inblandade i denna händelse och dessa hade olika roller i skapelsen av universum, himmel och jord. Men hur kan man förklara det om det bara finns en Gud, som Bibeln också säger?

Fadern och Sonen är ett till sin natur

När Jesus säger att de som ser honom själv ser Fadern, dvs Gud själv, betyder inte det att det finns tre olika gudar. Det betyder istället att de är av en och samma natur. Både Fadern och Sonen, tillsammans med den Helige Ande, är Gud Jehova. Det finns därför bara en Gud, bara en Allsmäktig Gudom. Men i detta Gudomliga och Andliga Väsen, finns tre olika personer som har olika roller. Allting har sitt ursprung hos Fadern, talas genom Sonen och verkställs genom Den Helige Ande.

Som avslutning på den här artikeln vill jag dela ett bibelord som visar att både Gud Fadern, Sonen och den Helige Ande samarbetar i allt och att alla tre är densamme, dvs Gud.

“Det finns olika nådegåvor, men Anden [den Helige] är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren [Jesus] är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud [Fadern] är densamme, han som verkar allt i alla.” (1 Korintierbrevet 12:4‭-‬6)

Referenser

Referenser
a “Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domar är eviga” (Psaltaren 119:160)
b “Jag Är densamme tills ni blir gamla, och jag ska bära er ända tills ni blir grå.” (Jesaja 46:4)
c, d, e Kyrios i den grekiska grundtexten motsvarar YHVH i den hebreiska grundtexten