1914 – Slutet på hedningarnas tider?

1914 – Slutet på hedningarnas tider?

Slutade “hedningarnas tider” 1914? Och började Jesus Kristus att regera som kung detta år? Vad lär verkligen Bibeln om Jesu återkomst?

Detta är ett mycket intressant ämne eftersom grunden för Jehovas vittnen mer eller mindre står och faller med läran om Jesu återkomst 1914.

Samtidigt är Bibeln mycket tydlig och här står ord mot ord. I denna artikel presenterar jag kortfattat den välgrundade kritiken mot Jehovas vittnens lära.


För den som vill gå på djupet vill jag rekommendera en mycket välgrundad och välskriven artikel av Carl Olof Jonsson. Som ett Jehovas vittne och pionjär genomförde han omfattande studier för att övertyga en person som han ledde ett bibelstudium med, om riktigheten i vittnenas kronologi. Hans studier övertygade dock honom själv om motsatsen och i tro om att Sällskapet Vakttornet skulle uppskatta hans fynd skickade han sin forskning till Brooklyn, där Jehovas vittnen haft sitt huvudkontor sedan 1909. Istället för att ta emot de överväldigande bevisen och den nya informationen med glädje, som sanningsälskande människor alltid gör, smutskastades och tystades Carl Olof Jonsson ner och blev till slut utesluten ur samfundet mot sin egen vilja.

Han beskriver i detalj vilka bevis som som låg till grund för den styrande kretsens agerande (som Jehovas vittnens ledning kallas) i det engelska dokumentet “The Gentile Times Reconsidered”.

Gentile

Föredrar man att läsa på svenska kan man istället läsa nätartikeln “Slutade hedningarnas tider 1914? En granskning av grundvalen för Jehovas vittnens budskap”.

1914

Varför är det här viktigt?

Vittnenas lära om 1914 har stor betydelse. Varför? Därför att till skillnad från vad alla andra kristna lär, d.v.s. att Jesus SKA komma tillbaka, tror vittnena att han REDAN HAR KOMMIT TILLBAKA, nämligen år 1914! Denna tro är inte bara en av de saker som gör att vittnena skiljer sig från andra som påstår sig tro på och följa Jesus. Denna lära tros vara uppenbarad genom Guds ande, vilket gör att vittnena menar sig ha sanningen med stort S. Därför, om vittnena har fått årtalen om bakfoten och deras kronologi inte stämmer, vad säger då detta om deras förhållande till Gud och vad har de egentligen för skäl att fortsätta sin verksamhet? Det var dessa frågor som gjorde att Carl Olof Jonssons arbete inte togs emot med någon större entusiasm, minst sagt.

Jehovas vittnen tror alltså att Jesus “kom tillbaka” 1914 och blev insatt som kung i himlen då han genast började med att kasta ut Satan därifrån och lät honom vara nära jorden istället. Enligt vittnena är beviset för detta att 1:a världskriget bröt ut och skapade kaos och ett nytt slags lidande på jorden, med efterverkningar som vi fortfarande lider av.

Denna lära gör att man skiljer sig från mer eller mindre alla andra kristna trossamfund. Frågan är därför, tillhör Jehovas vittnen de få som insett den verkliga sanningen, eller representerar de bara ännu en irrlära som istället fördunklar vår förståelse av vad Bibeln verkligen lär?

Problemen med vittnenas lära om 1914

1) Om kronologin inte stämmer, vilket Carl Olof Jonsson menar i sin rapport, slutade inte hedningarnas tider 1914. I så fall har tiden för Jesus att börja regera inte heller kommit.

2) Om Jesus redan skulle ha kommit tillbaka, kan vi inte vänta honom en tredje gång. Det får till följd att Bibeln skulle ha fel angående sina tydliga skriftställen om Jesu andra ankomst, vilka jag listar längre ner.

3) Detta ger resultatet, att vittnena tvingas göra små ändringar i Bibeln och ge ut en egen bibelöversättning för att den ska stämma med sin doktrin. Den som de tvingas hålla fast vid för att försvara sin särställning och hela existens. Det har de gjort genom att avsiktligt och felaktigt översätta det grekiska grundordet för “ankomst”, med “närvaro” i Matteus kapitel 24 och tar på så sätt helt och hållet udden av den största händelsen vi har att vänta i mänsklighetens historia.

De menar alltså numer att Jesu osynliga återkomst, inträffade som en början på de sista dagarna, inte slutet på dessa. Detta för att de helt enkelt inte kan tillstå att de hade fel i sina ursprungliga uttalanden om betydelsen av år 1914 då man från början var helt säker på att slutet för den här världsordningen skulle komma just det året (i oktober 1914 närmare bestämt) och spred detta för så många man bara kunde på olika sätt. Bland annat genom att skapa en film med stillbilder i färg som man visade gratis för alla som ville se, något som var helt nytt och ganska okänt på den tiden.

Så vad är sant?

Så hur vet vi då att Jesus inte redan har kommit tillbaka, osynligt? Genom att läsa och studera Bibeln, som ger oss mäktiga svar på den frågan. Jesus är själv mycket tydlig med exakt hur han kommer att komma tillbaka och vittnenas version stämmer inte med det han säger, som tydligt går att se för vem som helst som vill göra det.

Det skriftställe vittnena visar för att hävda sin ståndpunkt är Matteus 24:3, här med formuleringen från deras egen Nya Världens Översättning:

“Medan han satt på Olivberget, vände sig lärjungarna till honom då de var för sig själva och sade: ”Säg oss: När skall dessa ting inträffa, och vad skall vara tecknet på din närvaro och på avslutningen på tingens ordning?” (Matteus 24:3 NV)

I Svenska Folkbibeln som håller sig närmare grundtexten sägs istället:

“När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: ‘Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?’ “

Här har alltså vittnena valt att översätta det grekiska ordet parousia [a]#G3952 παρουσία (grekiska ordet i grundtexten), parousia (engelska motsvarande ordet) Engelsk förklaring av ordet: From the present participle of G3918; a being near, that is, advent … Continue reading med närvaro. Det finns mycket riktigt en innebörd i detta ord som har med närvaro att göra. Men ordet betyder inte en lång närvaro på mer än hundra år, som vittnena tror, utan handlar om att någon kommer tillbaka och plötsligt är närvarande till motsats från att tidigare varit frånvarande. Det är ju det som inträffar när någon kommer in i ett rum, plötsligt är denne närvarande! Vittnena har alltså valt en helt annan översättning än den som välutbildade och erfarna bibelöversättare brukar välja.

Men nu vill jag inte längre tala om Nya Världens märkliga översättning utan hellre gå in på vad Bibeln verkligen lär i den här frågan.

1. Jesus talar om att han ska gå bort och komma tillbaka.

“Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma [b]*G2064 ἔρχομαι (grekiska ordet i grundtexten), erchomai (engelska motsvarande ordet) Engelsk förklaring av ordet: Middle voice of a primary verb (used only in the present and imperfect … Continue reading tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är.” (Johannes 14:3)

“Så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.” (Hebréerna 9:28)

2. Jesus och änglar berättar hur han kommer att komma tillbaka.

“Människosonen … kommer [*G2064] i sin Fars härlighet med de heliga änglarna.” (Markus 8:38)

“När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder [änglar] hos dem. De sade: “Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma [*G2064] tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.” (Apostlagärningarna 1:9-11)

Då ska man se Människosonen komma [*G2064] bland molnen med stor makt och härlighet.” (Markus 13:26)

“Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma [*G2064] på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.” (Matteus 24:30, 31)

Det kommer alltså att vara fullt synligt för alla människor när Jesus kommer tillbaka. Och det kommer att höras med ett starkt basunljud som inte kommer undgå en enda varelse på den här jorden, när änglarna samlar ihop och räddar de utvalda. Det sägs också vad som kommer hända strax därefter.

“När Människosonen kommer [*G2064] i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron.” (Matteus 25:31)

Först då ska han alltså sätta sig på sin härlighets tron. Att Jesus redan skulle sitta på sin tron i himlen stämmer alltså inte, eftersom ingen har sett Jesus komma tillbaka ännu.

Jesus ger också en tydlig varning gällande de sista dagarna (den tid som är precis innan han kommer tillbaka).

“Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer.” (Matteus 24:23-27)

Skulle Jehovas vittnens styrande krets kunna liknas vid falska Messiasgestalter på det sättet att de påstår sig vara den enda “kanal” genom vilken Gud talar och den enda grupp kristna som kan erbjuda räddning genom sin organisation (de liknar den vid arken, den farkost som Noa och hans familj blev räddade genom undan den stora översvämningen), fast de i själva verket bara är ofullkomliga människor? Det är sant att det bara finns en sanning och en väg till Fadern. Men det är ingen särskild grupp kristna utan Jesus Kristus själv som personifierar den vägen och den sanningen genom att säga:

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom.” (Johannes 14:6,7)

När vi tror på och lär känna Jesus Kristus personligen, lär vi också känna Fadern, eftersom de två är ett. Eftersom vittnena inte erkänner denna väg till Fadern och de bevisligen tagit fel i sin mänskliga förståelse av Guds ord många, många gånger, skulle de också kunna liknas vid falska profeter? De påstår ju saker som bevisligen inte stämmer, bland annat att Jesus skulle ha kommit tillbaka till jorden, som en osynlig andevarelse. Det är som om de säger: “Han är i de inre rummen.” (Matteus 24:26) Men vi får inte luras att tro det.

Jesus kommer snart. Som kristen är jag övertygad om att det är viktigt att alla människor får reda på det. Varför? Eftersom de då får en chans att tillhöra de som väntar och gläder sig åt denna händelse [c]Hebreéerna 9:28: “Så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på … Continue reading och inte behöver höra till dem som kommer jämra sig över det [d]Matteus 24:30: “Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt … Continue reading. Men osanningar om att han redan skulle kommit tillbaka gör det svårt att förstå sanningen om Jesus, vem han verkligen är och på vilket sätt han är den enda vägen till Fadern.

Om du är ett vittne, eller har varit det, kan du be Jehova eller Jesus att göra dig fri från dessa lögner och lära känna den verkliga sanningen. Inte den påstådda “sanning” som ges av människor, utan den enda sanning som bara ges av Jesus och Fadern själv genom uppenbarelse.

“Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom.” (Johannes 14:21)

“Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom.” (Johannes 14:23)

Men om du fortfarande tillhör dem som tror att Jehovas vittnens styrande krets alltid har ditt bästa för ögonen och aldrig skulle fara med osanning, läs då Carl Olof Jonssons grundliga rapport. När du läst den kommer du att förstå varför vittnena varit tvungna att lära ut ett helt annat evangelium än det som predikats i många hundra år innan de dök upp på världsscenen. Men Bibeln är tydlig med hur allvarligt det är att predika en annan Kristus eller ett annat evangelium än apostlarnas:

“Även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse.” (Galaterna 1:8, 9)

Och det värsta är att de genom sin egen bibelöversättning har ändrat i Guds eget ord för att det ska stämma med deras egen lära. Detta är mycket allvarligt.

“Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok.” (Uppenbarelseboken 22:18, 19)

Det är därför viktigt att du på egen hand undersöker de här sakerna mycket noggrant, med Guds andes vägledning. Det kan ge dig viss oro till en början eftersom det du tidigare trott på kan ifrågasättas och rentav kullkastas. Men det gör inget. Fortsätt bara, för när du väl funnit sanningen, kan ingen ta ifrån dig den frid som kommer av Guds egen nåd och välsignelse. Jesus är allt du behöver. Ingen mänsklig organisation, hur välpolerad och attraktiv den än ter sig i dina ögon, kan ersätta Guds egen hand i ditt liv, hans sanning eller hans ande.

“Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.” (1 Johannes 2:27)

Referenser

Referenser
a

#G3952 παρουσία (grekiska ordet i grundtexten), parousia (engelska motsvarande ordet)

Engelsk förklaring av ordet:

From the present participle of G3918; a being near, that is, advent (often, return; specifically of Christ to punish Jerusalem, or finally the wicked); (by implication) physical aspect: – coming, presence.

Min svenska förenklade återgivning av ordet:

återkomst, närvaro

b

*G2064 ἔρχομαι (grekiska ordet i grundtexten), erchomai (engelska motsvarande ordet)

Engelsk förklaring av ordet:

Middle voice of a primary verb (used only in the present and imperfect tenses, the others being supplied by a kindred [middle voice] word, ἐλεύθομαι eleuthomai or ἔλθω elthō; which do not otherwise occur); to come or go (in a great variety of applications, literally and figuratively): – accompany, appear, bring, come enter, fall out, go, grow, X light, X next, pass, resort, be set.

Min svenska förenklade återgivning av ordet:

komma och gå, dyka upp, göra entré

c Hebreéerna 9:28: “Så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.”
d Matteus 24:30: “Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.”